Ghid de Servicii Sociale

     Acest GHID l-am realizat din dorinţa de a se cunoaşte mai în detaliu instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi serviciile sociale din domeniul asistenţei sociale din municipiul Timişoara şi de pe raza judeţului Timiş. Ghidul de servicii sociale se adresează specialiştilor din domeniul asistenţei sociale, care îşi exercită activitatea în cadrul unităţilor medicale. Serviciile sociale descrise în acest ghid se adresează următoarelor grupuri vul¬ne¬¬rabile: persoane vârstnice, persoane fără adăpost, persoane victime ale violenţei do¬mes¬tice, persoane consumatoare de droguri, minori supuşi oricăror forme de abuz şi neglijare.